Dataskydd: Integritet & Cookie Policy

Tvpspelskungen ägs och drivs av mig Christer Persson och jag värnar om din personliga integritet.
Policyns syfte är att förklara på vilket sätt Tvspelskungen samlar in dina personuppgifter och hur de sedan används, hanteras, skyddas och lagras säkert och i enlighet med Dataskyddsförordningen – GDPR.

Dina personuppgifter behandlas av oss för kunna administrera ditt kundkonto,behandla beställningar och leverera de varor du köpt, ge dig kundsupport samt fullgöra våra rättsliga förpliktelser så som bokföringslagen.
Vi i använder inte dina personuppgifter eller ger dem till andra i syfte för marknadsföring, nyhetsbrev eller riktad reklam.

Om du är intresserade av våra nyheter och erbjudande så är du välkommen att besöka vår Facebooksida.

Policyn beskriver även vilka rättigheter du enligt Dataskyddsförordningen – GDPR.

Innehåll:

 1. Vad är en personuppgift?

 2. Vem är personuppgiftsansvarig?

 3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till vilket ändamål?

  - Hantering och leverans av beställning

  - Hantera och administrera användarkonto

  - Kundservice/Support

  - Fullgöra rättsliga förpliktelser

  - Förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

 4. Vilka andra delar vi din information med?

 5. Var behandlas/sparas dina personuppgifter?
 6. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 7. Vad är cookies/kakor?

 8. Vilka Cookies finns på Tvspelskungen.se?

 9. Blockerade funktioner - kräver ditt medgivande för att aktiveras

 10. Dina rättigheter

1. Vad är en personuppgift?


Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

2. Vem är personuppgiftsansvarig?


Personuppgiftsansvarig är:
Tvspelskungen
Ägare: Christer Persson
Organisationsnummer:19 750702-1470 001
Adress:

Tvspelskungen
Bureusgatan 5
754 21 Uppsala
Sverige


Frågor kring integritet och dataskydd kan skickas via kontaktformuläret eller till mail@tvspelskungen.se samt till Tvspelskungen, Bureusgatan 5, 754 21 Uppsala3.Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och till vilket ändamål?

Vid genomförande av köp/beställning:

Information du ger oss:

Ändamål med behandling:

Laglig grund:

Lagringstid:

namn, adress, e-post, telefonnummer

Leveransadress

Personnummer

Information vi inhämtar:

Orderinformation - vilka varor som beställts

Kundnummer

Betalinformation:

(Betalningssätt, Transaktionstidpunkt, Transaktions-ID)

Leverera beställd produkt

Leverans avisering

Kontakta kund vid frågor angående beställning

Identifiera kunden och kontrollera adress/ålder

Hantera kundens betalning

Hantera reklamationsärenden av köpt produkt

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet

3år efter genomfört köp för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden

Vid registrering av kundkonto:

Information du ger oss:

Ändamål med behandling:

Laglig grund:

Lagringstid:

För- och Efternamn

E-postadress

Födelsedatum

(ej obligatoriskt)

Ge behörighet att logga in

Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter

Göra det möjligt för kunden att följa sin orderhistorik

För att underlätta för kunden att spara orderhistorik, kundvagn

För- och Efternamn

Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)

Lösenord. Lösenord sparas krypterat.

Orderhistorik

Betalningshistorik

Personnummer

Kundnummer

Samtycke

Till dess att kontot avslutas

Vid kontakt Kundservice/Supportärenden:

Information du ger oss:

Ändamål med behandling:

Laglig grund:

Lagringstid:

För-och efternamn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Typ av Fel/Defekt på produkt

Kontouppgifter vid inloggningsproblem

Personnummer

Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar

Säkerställa kundens identitet

Utreda klagomål, reklamation och supportärenden

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Till dess att kundserviceärendet är avslutat och därefter för en tid om 2 år

Fullgöra rättsliga förpliktelser:

Information du ger oss:

Ändamål med behandling:

Laglig grund:

Lagringstid:

För-och efternamn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, telefonnummer)

Typ av Fel/Defekt på produkt

Kontouppgifter vid inloggningsproblem

Personnummer

Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut.

Uppfylla Bokföringslagen eller penningtvättslagen

Rättslig förpliktelse.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

8år

Förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget:

Information som inhämtas oss:

Ändamål med behandling:

Laglig grund:

Lagringstid:

Köphistorik

Betalningshistorik

Användargenererad data och besökshistorik

Personnummer

Ip-adress

Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser genom att lagra betalningshistorik

Förhindra skräppostutskick, phising, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton.

Skydda företaget mot angrepp och dataintrång

Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt Berättigat intresse.

Ifall ingen rättslig förpliktelse föreligger är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

3år

4.Vilka andra delar vi din information med?

För att kunna tillhandahålla våra tjänster samt leverera dina varor till dig kan vi komma att dela din information med noga utvalda leverantörer & samarbetspartners.


Betaltjänstleverantörer:
Payson
Paypal

Tjänstleverantörer:
Sello - ehandelslösning. navet i vår hantering av försäljning, lager och produkter
One.com - domän och e-posthantering
Prestashop - ehandelsplatform
Visma - bokföring/säkerhetskopiering av bokföring (Sverige)

Transport/ logistikföretag:
Postnord
Schenker

Myndigheter

5.Var behandlas/ sparas dina personuppgifter?

Tvspelskungen behandlar dina personuppgifter till största del inom EU/EES-området, men i de fall någon av våra tjänsteleverantörer överför/behandlar personuppgifter utanför EU/EES har åtgärder vidtagits för att säkerställa att skyddsnivån upprätthålls i enlighet med de europeiska dataskyddsbestämmelserna om överföringar till tredjeländer.

6.Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter är endast tillgängliga för Tvspelskungen (Christer Persson) och  tjänstleverantörerna jag samarbetar med för att kunna administrera betalningar, beställningar, leveranser och bokföring.

Tvspelskungen vidtar lämpliga skyddsåtgärder  för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande och missbruk och har i den möjligaste mån granskat och säkerställt att även tjänsteleverantörerna som anlitas behandlar och skyddar din personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med Datalagringslagen GDPR.

Tvspelskungens webplats använder krypteringstekniken, TLS 1.2  för att skydda dina personuppgifter.

All trafik mellan din dator och webplatsen skickas krypterat för att förhindra att den avlyssnas.

7.Info cookies/kakor

En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner.
Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program.
Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas.

Det är mycket vanligt att webbplatser använder cookies eftersom de ofta används till grundläggande funktioner.

Mer information om cookies finns att läsa på http://www.minacookies.se/


8.Vilka Cookies finns på Tvspelskungen.se?

Tvspelskungen.se använder sig av session-cookies för webbplatsens funktionalitet.
Den hanterar funktioner som inloggning, Varukorg, kontaktformulär och webbplats säkerhet.
Cookien / Kakan PrestaShop-7533bd6920cc701eb9398eae3bf5d37c behövs för att dessa tjänster ska fungera. När du stänger ner webbläsaren kommer all information att raderas.

Cookies:
Namn: PrestaShop-7533bd6920cc701eb9398eae3bf5d37c
Typ: Session
Session-cookie
Domän: Tvspelskungen.se
Säkerhet: Endast krypterade förbindelser
Förfaller: När webläsaren stängs/avslutas


Namn: __gdpr-cookies
Typ: Host-cookie
Domän: Tvspelskungen.se
Säkerhet: Ingen
Förfaller: 1år efter skapandet
Hanterar endast godkännande/nekande av Integritet & Cookie Policyn vid första besöket på sidan. Sparas i 1år för att du ska slippa godkänna policyn varje gång du besöker sidan.

9.Blockerade funktioner - kräver ditt medgivande

Följande funktioner är blockerade tills du läst Integritet & Cookie Policyn och gett ditt medgivande genom att trycka på Jag accepterar knappen.
Inbyggda moduler i vår e-handelslösning
Besökare Online
Statistik som visar kunder och besökare som är online just nu.
Besök och besökare
Lägger till statistik om dina besökare och kunder i Statistik.
Sidan hittades inte
Stats som visar sidor som besökare försökt att nå, men som inte hittats.
Webbläsare och operativsystem
Statistik med diagram över webbläsare och operativsystem
Social delning
Visa delningsknappar från sociala nätverk (Twitter, Facebook, Google+ och Pinterest) på varje produktsida.


10.Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter vi har sparade enligt datalagringslagen GDPR.

få tillgång till sina personuppgifter
Har du skapat ett konto hos Tvspelskungen kan du logga in på sidan och se vilka personuppgifterna vi sparat om dig genom att logga in på sidan.
få felaktiga personuppgifter rättade
Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.
Har du skapat ett konto hos Tvspelskungen kan du själva ändra din uppgifter genom att logga in på sidan.
få sina personuppgifter raderade
Du har rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig som vi behandlar med ditt samtycke. En del av dina personuppgifterna behöver vi dock spara en viss period för uppfylla våra skyldigheter enligt lag eller avtal innan de kan raderas.
flytta personuppgifterna (dataportabilitet)
Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta.
rätt att invända mot behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionen